Doporučujeme

 • Podruhé z Porúří - Postindustriální parky

  Prakticky nikde nenaleznete souborný český popis postindustriálních parků Porúří, které jsou svým rozsahem a přístupem tak ojedinělé. Inventura krajiny tento popis má! 

  alt

 • Galerie vulgárních koloristů

  Patrně jednou z nejviditelnějších stop postkomunistické doby je tvorba neřízené sídelní kaše, která s sebou nese množství doprovodných negativních jevů. Tento problém vydá na desítky tučných svazků odborné literatury a budeme se jím pravděpodobně zabývat v dalších článcích. Můžeme jej přirovnat k rakovinnému bujení, kdy na dosud zdravém základu s jasnou organizační strukturou a kvalitními buňkami začnou vyrůstat nádory neorganizovaných buněk nemocných.

 • Kůrovec a podobní škůdci

  Problematiku kůrovce není třeba představovat – mediální kolotoče s ní pravidelně objíždějí domácnosti, a tak snad není nikoho, kdo by neznal tyto šumavské celebrity.  Ve smrkových lesích se jim dobře daří a vesele se za naší velké pozornosti rozrůstají. Mimo veškerý zájem však stojí kůrovec jiný, troufám si tvrdit, že možná i nebezpečnější.

video

video z článku Thuje (Tfúje)

Nejnovější komentáře

Galerie vulgárních koloristů

Patrně jednou z nejviditelnějších stop postkomunistické doby je tvorba neřízené sídelní kaše, která s sebou nese množství doprovodných negativních jevů. Tento problém vydá na desítky tučných svazků odborné literatury a budeme se jím pravděpodobně zabývat v dalších článcích. Můžeme jej přirovnat k rakovinnému bujení, kdy na dosud zdravém základu s jasnou organizační strukturou a kvalitními buňkami začnou vyrůstat nádory neorganizovaných buněk nemocných.

   Po uvolnění se z přísného režimu, který diktoval šedou strohou architekturu bez větších nápadů, přichází doba, kdy je potřeba nechat rozzářit naše města, konečně se nadechnout a nechat svítit slunce a zářit duhu. Opusťme šedé klece a přesuňme se na venkov, barevný, plný milých živočichů, kteří si budou hrát s našimi dětmi, konečně se poznáme s našimi sousedy a život už nikdy nebude šedý. Malířova paleta nám k tomu dopomáhej!
   Podívejme se tedy na jeden z průvodních jevů suburbanizace a současných tendencí rekonstrukce. Bohužel se nacházíme v době, kdy cit pro barevnost, funkčnost a prostou jednotnost je mnohým cizí a potřeba se odlišovat bude asi v generacích ještě určitou dobu doznívat (po dobách, kdy tuto možnost neměly). Památkové zóny a města s regulačními plány zástavby, ku zlosti většiny obyvatel, řeší základní charakteristiky nové i stávající zástavby, např.: sklony střech, typ střešní krytiny, orientace štítu, výška staveb, výška oplocení a jeho charakter a zřídkakdy i barevnost fasád. Bohužel bychom potřebovali nad těmito atributy uvažovat u všech vznikajících staveb, nikoliv jen v památkových zónách. Nutno podotknout, že naši předci toho byli schopni, aniž by je musely regulovat úřady, byli však často limitováni zdroji a možnostmi, tudíž bílé vápno snadno jednotilo vesnické stavby. My máme mnohem širší možnosti, proto musíme předvádět barevné obžerství a duhový alkoholismus na našich příbytcích, panelová sídliště se vymaní ze své strohosti a oblečou si šaškovské mundůry.       
Galerie barevných obludek se bude dále rozšiřovat. Neváhejte nám zaslat své barevné domy!

Názory uživatelů

Copyright © 2020 Inventura krajiny