Doporučujeme

 • Podruhé z Porúří - Postindustriální parky

  Prakticky nikde nenaleznete souborný český popis postindustriálních parků Porúří, které jsou svým rozsahem a přístupem tak ojedinělé. Inventura krajiny tento popis má! 

  alt

 • Galerie vulgárních koloristů

  Patrně jednou z nejviditelnějších stop postkomunistické doby je tvorba neřízené sídelní kaše, která s sebou nese množství doprovodných negativních jevů. Tento problém vydá na desítky tučných svazků odborné literatury a budeme se jím pravděpodobně zabývat v dalších článcích. Můžeme jej přirovnat k rakovinnému bujení, kdy na dosud zdravém základu s jasnou organizační strukturou a kvalitními buňkami začnou vyrůstat nádory neorganizovaných buněk nemocných.

 • Kůrovec a podobní škůdci

  Problematiku kůrovce není třeba představovat – mediální kolotoče s ní pravidelně objíždějí domácnosti, a tak snad není nikoho, kdo by neznal tyto šumavské celebrity.  Ve smrkových lesích se jim dobře daří a vesele se za naší velké pozornosti rozrůstají. Mimo veškerý zájem však stojí kůrovec jiný, troufám si tvrdit, že možná i nebezpečnější.

video

video z článku Thuje (Tfúje)

Nejnovější komentáře

Exkurze na kruhový objezd

V době své největší slávy zaujímaly výsadby na jednom z kruhových objezdů na táborském obchvatu (E55) 320m2.

alt

Zadejme si malé cvičení: Cvičebnice z matematiky strana 72 slovní úloha 2.

Kruhový objezd

Táborští se rozhodli zvelebit kruhový objezd při vjezdu do satelitní sídelní kaše. Zahradní architekt navrhl geometrický záhon o ploše 320m2. Na záhoně se budou během roku střídat letničky a dvouletky s cibulovinami, během roku se tedy bude výsadba dvakrát obměňovat. Rostliny budou sázeny ve sponu 25x20cm. Cena jedné rostliny je 6Kč, náklady na režii, výsadbu, úpravu záhonu před výsadbou a údržbu byly stanoveny na 5Kč na jednu rostlinu. Na kruhovém objezdu je ještě kolem záhonu okrasný trávník o výměře 900m2. Trávník se bude během sezóny od května do října kosit pravidelně průměrně každé dva týdny. Náklady na kosení trávníku jsou 1,5Kč za m2. Spočítejte a)celkové náklady roční údržby zeleně kruhového objezdu, b)jaké jsou náklady na údržbu za 10 let při průměrném ročním zdražení 1,5%?

Odpovědi na otázky slovní úlohy naleznete na konci příspěvku.

    Záměr zvelebovat technické ostrůvky dopravních komunikací by se mohl jevit jako příhodný. Vždyť upravenost veškerých ploch, kam může oko člověka dohlédnout, je měřítkem kvality života, výkvětem prosperity. A krásné země, kam jezdíme na dovolené, jsou tak krásně upravené! Na každém kruhovém objezdu má být alespoň socha nebo fontána, v horších případech ornamentální záhon!

    Paradoxem je, že zatímco četné zámecké či městské parky, historické či významné budovy a obdobné objekty zvláštní důležitosti se podotýkají s nedostatky financí na běžnou údržbu, natož aby si mohly dovolit skutečně reprezentativní letničkové záhony, naleznou se nemalé finance např. na zmiňované luxusní výsadby na kruhovém objezdu. Na místě, na kterém, pokud není zrovna zácpa, strávíme nanejvýš 10 vteřin, detailní výsadby tulipánů splynou v růžovošedou šmouhu, pokud si jich ovšem vůbec kdo povšimne. Návštěva s cílem prohlédnout si záhon zblízka a potěšit se pohledem na kvetoucí rostliny je sebevražednou misí, kterou však inventura krajiny byla ochotna podstoupit.

altaltaltaltalt

Letní efekty:

altaltaltalt

Drtivý počet kruhových objezdů se nachází na místech, která jsou spíše tranzitní a kontext okolí nevyžaduje takto nákladné výsadby a úpravy. Dokonce i údržba trávníku je zbytečně nákladná. Proto vznikla a vzniká řada směsí trvalek, polokeřů a keřů pro extenzivní, nízkoúdržbové výsadby, které zároveň přináší velmi působivé efekty v průběhu celého roku, včetně zimy. Založení těchto výsadeb je finančně srovnatelné s výsadbami letniček, avšak je dlouhodobé, rovněž s nižšími nároky na údržbu. Příkladem jsou štěrkové záhony typu Silbersommer ad. Pro rozsáhlé kruhové objezdy není špatným řešením malý lesík. (Ačkoliv dopravní inženýři oponují smrtelným nebezpečím, které představují kmeny stromů při srážce s automobilem na kruhovém objezdu, často lze spatřit kruhové objezdy se zvýšeným betonový středem...)

altalt            

(a-172400Kč; b- 1757773Kč)

Názory uživatelů

Copyright © 2020 Inventura krajiny