Doporučujeme

 • Podruhé z Porúří - Postindustriální parky

  Prakticky nikde nenaleznete souborný český popis postindustriálních parků Porúří, které jsou svým rozsahem a přístupem tak ojedinělé. Inventura krajiny tento popis má! 

  alt

 • Galerie vulgárních koloristů

  Patrně jednou z nejviditelnějších stop postkomunistické doby je tvorba neřízené sídelní kaše, která s sebou nese množství doprovodných negativních jevů. Tento problém vydá na desítky tučných svazků odborné literatury a budeme se jím pravděpodobně zabývat v dalších článcích. Můžeme jej přirovnat k rakovinnému bujení, kdy na dosud zdravém základu s jasnou organizační strukturou a kvalitními buňkami začnou vyrůstat nádory neorganizovaných buněk nemocných.

 • Kůrovec a podobní škůdci

  Problematiku kůrovce není třeba představovat – mediální kolotoče s ní pravidelně objíždějí domácnosti, a tak snad není nikoho, kdo by neznal tyto šumavské celebrity.  Ve smrkových lesích se jim dobře daří a vesele se za naší velké pozornosti rozrůstají. Mimo veškerý zájem však stojí kůrovec jiný, troufám si tvrdit, že možná i nebezpečnější.

video

video z článku Thuje (Tfúje)

Nejnovější komentáře

Galerie zahradních artefaktů

   Není žádným tajemstvím, že člověk se snaží formovat své okolí podle svých představ. Tomuto procesu se říká humanizace – polidšťování. Má mnoho podob. Za vznik okrasných zahrad, které na rozdíl od zahrad užitkových a produkčních neslouží obživě, vděčíme právě neodlučitelné potřebě člověka definovat svoje životní prostředí.

Samotná příroda, která funguje na člověku stěží uchopitelných principech, se v jeho očích může jevit jako chaotická. Člověk jako sociální tvor však potřebuje cítit alespoň náznak organizační struktury, jasnější definování prostoru.

(To je mimo jiné důvod, proč jsou tak oblíbeny nejrůznější pravidelné a úpravné růstové či stříhané formy dřevin). Zahrada se tak stává místem, kde se člověk do jisté míry vyrovnává s přírodou, je to část přírody pod jeho dohledem. Zahrady jsou tradičně spojeny s architekturou, uměním a mnoha ctnostnými disciplínami.
   Inspirováni mnoha následováníhodnými předlohami jsou tvůrci zahrad schopni obětovat mnoho, aby docílili toho, co se v určité době nazývalo německým termínem Gesamtkunstwerk, tedy dílo složené z mnoha uměleckých oborů. Umění vždy ve své progresi vyžaduje odvahu. Podívejme se tedy, jak takové všeumělecké dílo v našich luzích a hájích vzniká, co je k tomu zapotřebí.  
Umělecké dílo působí vždy subjektivně, tudíž jej nehodnotíme, sami určete, kde leží ta křehounká hranice nechutného sprostého komerčního kýče a krásné osobitosti.
  Galerie se bude stále rozšiřovat, můžete nám rovněž posílat příspěvky (ať už ze svých zahrádek, tak i z výletů po blízkém či vzdáleném okolí).

altaltaltsádrasádrasádrasádrasádrasádrasádraaltaltsádra altaltaltsádra

alt alt alt

Názory uživatelů

Copyright © 2020 Inventura krajiny