Doporučujeme

 • Podruhé z Porúří - Postindustriální parky

  Prakticky nikde nenaleznete souborný český popis postindustriálních parků Porúří, které jsou svým rozsahem a přístupem tak ojedinělé. Inventura krajiny tento popis má! 

  alt

 • Galerie vulgárních koloristů

  Patrně jednou z nejviditelnějších stop postkomunistické doby je tvorba neřízené sídelní kaše, která s sebou nese množství doprovodných negativních jevů. Tento problém vydá na desítky tučných svazků odborné literatury a budeme se jím pravděpodobně zabývat v dalších článcích. Můžeme jej přirovnat k rakovinnému bujení, kdy na dosud zdravém základu s jasnou organizační strukturou a kvalitními buňkami začnou vyrůstat nádory neorganizovaných buněk nemocných.

 • Kůrovec a podobní škůdci

  Problematiku kůrovce není třeba představovat – mediální kolotoče s ní pravidelně objíždějí domácnosti, a tak snad není nikoho, kdo by neznal tyto šumavské celebrity.  Ve smrkových lesích se jim dobře daří a vesele se za naší velké pozornosti rozrůstají. Mimo veškerý zájem však stojí kůrovec jiný, troufám si tvrdit, že možná i nebezpečnější.

video

video z článku Thuje (Tfúje)

Nejnovější komentáře

Biozahrada či biohazarda?

   Český fenomén zahrádkaření, jenž nabyl svého plného významu až v dobách totality, dodnes rezonuje na periferiích měst. Zahrádkářským koloniím nelze upřít sociální význam, tvoří rovněž vhodný přechod mezi zástavbou (intravilánem) a krajinou (extravilánem).

Dodnes plní tyto funkce a mnohé další a jsou bohužel ohroženy rozšiřující se výstavbou často plánovanou na těchto plochách převedením zahradních pozemků na stavební parcely. Nové plochy jim v územních plánech bohužel většinou věnovány nejsou.
  Zahrady zahrádkářských kolonií jsou však navíc ještě pozoruhodným dějištěm lidské vynalézavosti, národní svéráznosti a místy až extrémních experimentů. Příkladem budiž zahrádka na periférii města Benešov, která předvádí využití PET lahví pro zhotovení většiny technických prvků v zahradě, jako jsou PETník (rozuměj skleník), okapy, obruby záhonů atd. V případě PETníku lze polemizovat o propustnosti světla, leč není jisté, zda neslouží pro pěstování hub. Zvláštní estetika zahrady však zřejmě není plánovitá, rovněž inspirace v současném trendu přírodě podobných a ekologicky šetrných zahrad není pravděpodobná. Jde tak jen o příklad české šetrnosti.

 

altaltstavba z PET lahví

Názory uživatelů

Copyright © 2020 Inventura krajiny